شرح حقیقت ادیان الهی

نوستراداموس كيست؟

ميشل دونوسترادام كه بيشتر با نام لاتين خود يعني نوستراداموس Nostr Adamus شناخته شده است در روز چهاردهم دسامبر سال 1503 ميلادي در ناحيه سن رمي فرانسه متولد شد. خانواده وي از شجره پزشكي يهودي و ايتالياي الأصل بود پدر بزرگ وي در شكل گيري وتربيت نوستر آداموس نقش اساسي داشت و آموزه هاي تصوف يهود مكتب كاباليسم را مستقيما به وي تعليم ميداد. نوستر آداموس در سن 22 سالگي ازدانشگاه مون پليه فرانسه در رشته پزشكي فارغ التحصيل گرديد. «شاويني» مفسر و پيرو معروف پيشگويي هاي نوستر آداموس مي نويسد كه «وي سه سال تمام برروي نخستين اشعار وحي آميز خود كه از آينده خبر ميداد كار كرد و در سال 1555 ميلادي دفتري را كه دربرگيرنده بيش از سيصد پيشگويي شعر مانند بود را به پسرش سزار هديه كرد سپس درسال هاي بعد مجموعه كاملي از شعر واژه هاي نوستر آداموس در 1000 قطعه يعني 10 سنتوري كه هر سنتوري شامل يكصد قطعه بوده منتشر شده» . نگاه كنيد پيشگويي ها و آخرالزمان صفحه 73.

از بررسي اشعار نوستر آداموس به خودي خود هيچ چيز بصورت روشن و واضح بدست نمي آيد و تمام آن چه از اشعار او منتشر مي شود تفاسير تأويلي است كه توسط افراد مختلف انجام مي گردد وگاه در مورد يك شعر دو تفسير مختلف اعلام و ابراز شده است. آنچه مسلم است آشنايي وي از كتب ديني يهود و مسيحيت خصوصاً مطالب كتاب هاي پر دروغ يوحنا و حزقيال ترغيب كننده نوستر آداموس به ايجاد چنين خزعبلاتي هذيان گونه بوده است. «كاباليسم» كه از آن به مكاشفه و عرفان يهود نيز ياد شده و خود زاييده آيين گنوسي يهود مي باشد- براي اطلاع بيشتر به كتاب تاريخ يهود از آغاز تا اسارت – بخش عرفان مركابا [1]و گنوسي يهود همان تصوف بودايي است، نگارنده اين سطور مراجعه شود كه عبارت است از نوشتجات افرادي چون يوحناي بن زكي، اليعزربن هوركانوس، الكيبابن يوسف و اسمعيل كوهن اعظم كه در دوره رجعت يهود به يهوديه (در قرن اول قبل از ميلاد) در تدوين نسخ خطي و كتيبه هاي جعلي (آپو كريفا) و نيز رسايل آخرالزماني (قرن اول قبل و بعد ازميلاد) متأثر از نخستين فصل كتاب حزقيال مكاشفه را به عرش خدا، به آموز هاي سري مي پرداختند. آشنايي بلكه تعليم يافتن مطالب مذكور توسط پدر بزرگ او وي را با تعابير اصطلاحات رمز گونه بعضا غير قابل تأويل آشنا ساخته بر همين اساس وي اشعار خود را سروده است.

در بررسي وقايع جنگ جهاني دوم شواهدي در دست است كه هم آلمانها و نيز انگليسي ها از اشعار رمز آلود او براي فراهم ساختن اذهان مردم دراجراي سياست ها وت صميمات خود به خوبي استفاده كرده ونتايج اجراي آنها را امري محتوم و از پيش مقدر تبليغ مي كردند. با وقوع انقلاب اسلامي ايران و پروژه ايران هراسي كه توسط قدرتمندان و تئوري پردازان غربي دنبال شد اول بار بعد از جنگ جهاني دوم يك تهيه كننده استراليايي «پل ترنر» در برنامه ايي  با عنوان « مردي كه فردا را پيش بيني مي كند» خطر روزافزون ايران براي تمدن غرب را مطرح كرد. اين برنامه كه با تفسير سنتوري هاي – اشعار – نوسترآداموس همراه بوده آغازي براحياي سنتوريها  نوستر آداموس در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم است. آنچه باعث باور بيشتر بر قدرت پيشگويي هاي نوستر آداموس گرديد پس از واقعه ي يازدهم سپتامبر و حمله به برج هاي دوقلوي تجاري نيويورك بود كه فرصت طلبان آن را مربوط به سنتوري مي دانند كه بدون تأويل و تفسير من درآروردي و بي اساس هيچ شباهتي به اصل ماوقع ندارد.

تاثير پيشگويي هاي نوسترآداموس با تبليغات گسترده ابزارهاي رسانه اي برد زياد - ماهواره و اينترنت - بر جوامع.

حساسيت هاي بوجود آمده توسط ابزارهاي رسانه ايي در جوامع غربي چنان عميق است كه اغلب متفكرين غربي و سياستمداران معروف نظير هانتينگتون كه تئوري خود را «برخورد تمدن ها» ناميده زير تاثير اين پيشگوييها قرار دارد. شگفت آنكه تحليل گران و مفسرين اشعار نوستراداموس اغلب اين سنتوريها را درباره ي ايران و يا كشورهاي اسلامي مي دانند و اينكه ايران باعث وقوع جنگ جهاني سوم مي شود؟!!

افراطيون ديني و جريانات راست گراي مسيحي در غرب درصدد ترسيم نقشه هاي خود براي خاورميانه هستند!

درحالي كه در سال 1789 ميلادي قانون اساسي ايالات متحده امريكا بر جدايي دين از سياست تاكيد و آن را به مرحله اجرا درآورده بود ، متأسفانه در سه دهه گذشته و خصوصا بعد از حادثه 11 سپتامبر جريانات راستگراي ديني با نفوذ صهيونيسم و نيز اعمال افراطيون ديني گروه هايي از مسلمانان براساس روايات مرهوم مذهبي و مطالب بي پايه و اساس نظير تفاسيري كه از اشعار نوستر آداموس ارائه مي كنند و نظريات به ظاهر علمي مانند برخورد تمدن هاي سموئل هانتيگتون درحال تغيير فضاي فرهنگي / مذهبي و سياسي جوامع بوده و شرايط خطرناكي را از جهت صلح جهاني ايجاد كرده اند. اين فضا آن چنان مسموم شده است كه حتي قديمي ترين مذهب شرق آسيا بوديسم كه به مفاهيم صلح و برادري و آرامش بشري مشهور بوده درسالهاي اخير دچار تندروي هاي خشونت بار شده و ميان آنان با ديگر پيروان اديان خصوصا مسلمانان برخوردهاي غير اصولي و انساني پيش آورده است و اين درحالي است كه بيش از هزار سال بودائيان و مسيحيان و مسلمانان در اين منطقه كنار يكديگر به مسالمت و احترام متقابل مي زيسته اند.

تنها راه برون رفت جهان پرآشوب و خاورميانه ملتهب كدام است؟

بدست آوردن يك ايمان صحيح منطقي كه با پيشرفت هاي دانش هاي بشري در جهت شناخت بهتر جهان و مخلوقات آن همگام باشد و هر آن چه را كه از تعصبات باطل و برپايه مرده پرستي هايي كه توسط سوء استفاده چيان مذهبي در اديان مختلف است، به دور انداخته و بدانند تمام فسادهايي كه جامعه بشري عليرغم داشتن سطح بالايي از رفاه وآسايش دچار آن هستند از همين هاست .

جامعه بشري همانطور كه براي تحقيقات علمي خود كنگره ها تشكيل ميدهد و علوم مختلف را به جلو مي برد بايد به تحقيقات ديني بپردازد و اين تحقيقات را توسط محققين واقعي انجام دهد و نه برخي پيشوايان مذهبي سوء ملل مختلف كه احترام اكثريت مردم خود را دارند و از دين ومذهب استفاده هاي مادي مي كنند و يا روشنفكراني كه انحرافات مذهبي را با دين حقيقي يكي مي دانند.

يك راهكار جالب و صد در صد مفيد براي آنكه كنگره علماي ديني مذاهب و ملل مختلف اعم از بودايي و زردشتي و مسيحي و يهودي و مسلمان از اقصاء نقاط جهان در آن شركت كنند و به اختلافات موجود مذهبي پايان دهند.

قرآن مجيد دربيش از يكهزار و چهارصد سال قبل بنيادي را براي بحث و گفتگوي هاي ديني پيشنهاد نموده كه اگر علماي مذهبي هر ديني در دنيا آن را اساس گفت وشنود خويش قرار دهند مي تواند آنان را به بهترين شكل به حقايق مربوط به دانش الهي رهنمون ساخته واختلافات مذهبي ملت هاي جهان را از هر دين و مذهبي باشد برطرف كند و آن بيناد و اصل گفت و شنود چنين است:

«گفتگوهاي مربوط به خلقت و خدا و جامعه از سه راه علمي امكان پذير است نخست علوم مادي و تجربي دوم علوم نظري اثبات شده و سوم كتابهايي كه تمام مطالب آنها از طريق دوراه قبلي روشن شده است – كتاب هاي اديان الهي در صورت عدم تحريف يكي از آنهاست- ايات 8 و 9 و 10  سوره حج بر اساس تذكر بالا علماي مذاهب مختلف ملت هاي جهان به شرط آنكه حقجو بوده باشند بايد بدون توجه به هرچه غير از سه راه بالاست دور يكديگر جمع شده بدور از هرگونه روايت مخالف با متن دست نخورده كتاب آسماني شان و عقل سليم و دانش بشري به گفتگو و حل اختلافات خويش بپردازند. خوشبختانه چون پيامبر اسلام (ص) زماني مامور پيغمبري در ميان بشرها شد كه خط و سواد از انحصار سوء استفاده چيان حكومتي و مذهبي خارج شده بود و بين مردم كشورهاي مختلف عموميت پيدا كرده بود و منجر به پيدايش چاپ گرديد با توسعه قلمرو جغرافيايي حكومت يكهزار ماهه مسلمانان متن قرآن كه آخرين پيغام الهي براي انسانها است كم و زياد و تحريف نشد و هميشه راهنمايي هاي آن بي كم و كاست ميان مردم  باقي است و بدين ترتيب با وجود آن نيازي به تجديد پيامبري و نبوت الهي در زمين وجود نداشته و ندارد. بدين ترتيب قرآن مجيد مي تواند ضمن رفع نزاع مذهبيون مختلف جهان در همه اديان راه هاي شناخت صحيح معارف ديني و فلسفي را در اختيار بشر قرار دهد.[1] - merkabban يا عرش الله درك و تبيين نادرست از حقيقت عرش الله است  كه در صد سال قبل از ميلاد تا يكصد سال بعد آن مورد بحث و بررسي علماي يهود قرارداشت و چون همه ي اين تفسيرات و تأويلات از روي كتاب حزقيال كه خود كتابي موهوم است صورت گرفته اند سراسر مطالب آن ها غير يقييني و غير علمي و غير حقيقي است به همين علت درك آنها براي ديگران امكان پذير نبوده تا جايي كه فردي بنام Jerome جروم همان هيرونوموس قديس 347- 420 ميلادي يكي از آباء كليسا و مجتهد در علوم كليسايي بحث و بررسي باب اول و آخر كتب حزقيال را پيش از رسيدن به سن سي سالگي ممنوع نمود. (يوحنا مكاشفات خود را باتوجه به اين كتاب و كتاب دانيال نوشته است. )

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 0:11  توسط شورای نویسندگان  |